Asiakkaittemme toiminnan tukena oikeudellisia asioita ratkaisten jo 10 vuoden ajan

Olemme lakiasiaintoimisto Tossavainen & Metsävainio Oy eli ToMe. Meillä juristeina on yli 20 vuoden kokemus muun muassa sopimus-, hankinta-, kauppa-, immateriaali-, hallinto-, ulkomaankauppa-, tietosuoja- ja kilpailuoikeudellisten asioiden ratkaisupalveluista sekä yrityksille että julkisen sektorin toimijoille. Ratkaisemme reippaasti ja yhdessä asiakkaidemme kanssa julkisiin hankintoihin liittyviä haasteita ja ongelmia kaikissa tarjous- ja hankintaprosessin vaiheissa sekä hankintayksiköissä että tarjoajayrityksissä hyvässä yhteistyössä molempia osapuolia ymmärtäen ja tarkoituksin välttää turhat valitusprosessit. Lisäksi avustamme julkisiin hankintoihin liittyvissä muutoksenhakuasioissa markkinaoikeudessa, KHO:ssa ja EU-tuomioistuimessa, joista meillä on jo yli 100 oikeudenkäynnin kokemus. Hoidamme kotimaisten ja ulkomaisten yksityisen ja julkisen sektorin riita-asioita (mm. sopimusrikkomus- ja vahingonkorvausasiat) avustaen sovitteluissa ja oikeudenkäynneissä.. Tarjoamme myös erilaisia koulutus- ja sparrauspalveluita edellä mainituilla oikeudenaloilla.

Kaikki yhteystietomme

Uudistamme kotisivujamme. 

Yhteistyöterveisin Kari ja Jarmo

lakimies Kari Tossavainen

varatuomari Jarmo Metsävaino